Data & Videotjenester

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene.

Data & Videotjenester sine priser i pris-sammenligningen betinger bl.a. at alle filmene er skjøtet sammen på store spoler. Er de ikke det, kan prisen fort bli vesentlig høyere enn den i pris-sammenligningen. I utgangspunktet er det for 8mm film en pris pr. påbegynte time på kr. 1.250,-. I tillegg kommer kr. 25,- pr. rull, og man må minst ha 2 ruller film pr. time. Da får vi et tillegg på kr. 50,-, og prisen for 1 time 8mm film blir da kr. 1.300,-, som vist i pris-sammenligningen. Er filmene dine på mindre ruller, blir tillegget større, og dersom alle filmene leveres på små ruller (15 meter), går det 17 stk. pr. time. Med kr. 25,- pr. liten rull, utgjør det kr. 425,-. Det gir en pris pr. time på kr. 1.675,-. Dette gjelder overføring til SD ( Standard Definition: 720 x 574 ). Om de samme filmene ønskes overført til HD ( High Definition: 1920 x 1080), tilkommer et ekstra gebyr på kr. 500,- pr. time, slik at prisene da totalt blir henholdsvis kr. 1.800,- pr. påbegynte time for filmer på store spoler, og kr. 2.175,- om filmene er på små ruller. Ettersom prisene gjelder pr. påbegynt time, vil prisen for 1 time  og 15 minutter bli like høy som for 2 timer, dvs. henholdsvis kr. 3.600,- om filmene er på store spoler,  og kr. 4.350,- om filmene er på små spoler. Du betaler således dyrt for film som du ikke har fått spilt over. Å ta seg betalt for en jobb man  ikke har gjort, synes en «smule» umoralsk, og er i hvert fall ikke til kundens fordel.

Når det gjelder 16mm overført i SD (Standard Definition: 720 x 576), er prisen pr. påbegynte time kr. 2.000,-. I tillegg kommer startgebyr pr. filmrull på kr. 50,-. På 16mm kan man få 1 time film på 1 rull, slik at prisen da blir kr. 2050,-. For 1 time og 15 min. film til SD (Standard Definition: 720 x 576), vil du måtte betale kr. 4.100,-. Ønsker man filmene overført til HD ( High Definition: 1920 x 1080), kommer et tillegg på kr. 500,- og prisen for 1 time 16mm til HD, blir kr. 2.550,-.  Fordi prisen er pr. påbegynt time, vil 1 time og 15 min. koste deg kr. 5.100,-. I hvert fall om man skal følge den prislisten som ligger på nettet. Det finnes også en «minstepris» stor kr. 400,- og det innebærer at om du kun har en liten 16mm rull på 5 minutter, vil den koste deg kr. 400. Om du har filmer på små ruller som må skjøtes, koster det kr. 20,00 pr. skjøt. 8mm tomspole koster kr. 60,00, 16mm tomspole, kr. 70,

UTSTYR !

FlashScan Choise

For overføring av D-8mm, S-8mm  (9,5mm) og 16mm, benytter Film og videotjenester en FlashTransfer Choise. Denne benyttes til overføring i SD ( Standard Definition; 720 x 576) og til HD ( High Definition 1920 x 1080).  FlashScan Choise er en scanner av høy kvalitet, som burde gi et utmerket resultat. Den kan også kjøre alle de vanligste formatene (og noen mer ukurante), noe som gjør den fleksibel. Flere av firmaene i pris-sammenligningen benytter seg av denne modellen, men med høyst forskjellige priser.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services