Film og Fotopartner

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen, er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene.

Film og fotopartner holder relativt rimelige priser, men kan kun levere i SD (Standard Definition: 720×576 linjer). For 1 time 8mm film  må du betale kr. 999,- for overføring til hard-disk, og samme pris, kr. 999,- betaler du også for 1 time 16mm til hard-disk. Prisene gjelder både med og uten lyd. Ved overføring til hard-disk får du materialet klart til redigering. Du kan også få filmene overført til DVD, og da betaler du kr. 799,- for 1 time 8mm, og kr. 899,- for 1 time 16mm, men som sagt; kun i Standard Definition, og IKKE i dagens HD-kvalitet, som gir en oppløsning på 1920×1080 linjer.

Dessverre er prisene pr. påbegynt time, noe som betyr at selv om du bare har 1 time og 10 min. film, må du betale for 2 timer. For 1 time og 10 min. 8mm film må du således betal kr. 1.598,- til DVD, og for 1 time og 10 min. 16mm, må du betale kr. 1.798,-. Dersom du velger å overføre 1 time og 10 min. 8mm eller 16mm til hard-disk for å redigere materialet på din PC, koster det kr. 1.998,-

Å benytte pris pr. påbegynte time, er særdeles ugunstig for kunden, og det innebærer egentlig at man tar seg betalt for en jobb man ikke gjør.


UTSTYR !

Tobin TVT-8Tobin TVT-16 Tobin S8mm Sound

Disse tre maskinene er fra Tobin Cinema Systems, og ble introdusert før progressiv scanning, High Definition og Widescreen ble «allemanseie».  Filmene scannes derfor interlaced, og med en (teoretisk) oppløsning på beskjedne 720×576 linjer. I praksis blir det litt annerledes da videosignalet fra disse maskinene er et såkalt «S-video» signal. Det innebærer at bildet får en oppløsning på godt under 500 linjer. Da disse maskinene ble introdusert tidlig på 2000-tallet var dette gjeldende TV-standard. I dag har de aller fleste en HD flatskjerm, og interlaced standard oppløsning utnytter på ingen måte hverken skjermens kvalitet eller 8mm og 16mm filmens kvalitet. Men med en meget god S8mm eller 16mm film, og en kyndig operatør, kan de likevel gi bedre kvalitet enn de fleste av da-tidens maskiner, men kommer ikke i nærheten av hva dagens HD-maskiner kan levere.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services