FILMKOPI

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene ! 

Pris oppgitt i pris-sammenligningen på kr. 938,- for overføring av 1 time 8mm film i SD ( Standard Definition: 720 x 576 linjer), er basert på vilkårene for gunstigst mulig pris, dvs. at du leverer inn 2 stk. store spoler på 120m, som til sammen utgjør 1 time spilletid.  Det kan fort bli dyrere, da annonsert pris kr. 699,- kun gjelder den første spolen. Om de resterende spolene er små 15m ruller, gir 8 slike små ruller en spilletid på  30 min. Du vil da ha 1 stk. stor spole på 120 meter pluss 8 stk. små spoler à 15 meter. Da blir prisen for 1 times overføring av 8mm i SD-kvalitet, kr. 1.251,-. Har du bare små 15-meters ruller, vil den første 15-meters rullen koste deg kr. 699,- og de påfølgende 16 rullene (det går 17 stk. 15m S8mm ruller på 1 time) vil koste deg kr. 69,- x 16 = kr. 1.104,-  Til sammen blir det hele kr. 1.803,- for overføring av 1 time S8mm film i standard oppløsning.


UTSTYR

CineMate

Filmkopi har ikke gitt noe svar på forspørsel om hvilket utstyr de bruker, heller ikke på spørsmål om de kun scanner til SD (Standard Definition: 720×576 linjer ), eller om de også scanner til full HD ( High Definition: 1920×1080 linjer).  Heller ikke på deres nettside er det gitt noen opplysninger om evt. scanning i full HD. Eneste henvisning til hvilken type maskin som brukes, er «vi digitaliserer dine smalfilmer på utstyr utviklet til dette formålet levert av MovieStuff i USA», uten at man blir så mye klokere av det. Ut fra opplysningene gitt på firmaets nettsider, konkluderes det med at de ikke overfører i full HD, men kun i SD. Stort sett alle maskiner fra MovieStuff, scanner i HD. Det var bare de aller første modellene, kallt «WorkPrinter» og «Cinemate» (hvor man selv valgte hvilket  videokamera som skulle brukes) som ikke ble levert for scanning i HD. (Se bildet ovenfor.)

Ettersom Filmkopi ikke har besvart henvendelsen om hvilken type maskin(er) de benytter til overføring av film, og til hvilken kvalitet (SD eller HD), gjør en oppmerksom på at  bildet av ovenstående overspillingsmaskin kun er basert på opplysninger hentet fra firmaets nettside, og at det ikke nødvendigvis er den modellen Filmkopi bruker.

At man ikke er villig til å oppgi hvilken type overspillingsmaskin(er) man bruker, er uansett lite tillitvekkende, og man bør i hvert fall først foreta en prøveoverspilling før man sender av gårde større mengder film til digitalisering.

Det er forøvrig  noe man alltid bør gjøre, for å være sikker på at kvaliteten holder mål, og at man ikke betaler overpris.  


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services