JA-DU FILMSTUDIO AS

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene !

Ja-Du Filmstudio AS,  har priser pr. påbegynt time.   For deg som kunde kan dette falle meget ugunstig ut. For 8mm film i SD ( Standard Definition: 720×576 linjer) betaler du kr. 2.500,- for den første timen. Deretter betaler du kr. 1.750 pr. påbegynt time. 2 timer vil da koste deg kr. 4.250,-. Samme prisen, kr. 4.250,- , må du også betale om du har kun 1 time og 10 min. film. Om du ønsker filmene overført i HD ( High Definition: 1920×1080 linjer ), koster det kr. 2.650,- pr. påbegynte time. I HD er det samme pris også for påfølgende timer, slik at 2 timer vil koste deg kr. 5.300,-. Det innebærer at også 1 time 10 minutter film vil koste det samme; kr. 5.300,-.  Kr. 2.500,- i SD, og kr. 2.650,- i HD, blir således også minsteprisen for 8mm film.

For overføring av 1 time 16mm i SD ( Standard Definition 720×576 linjer ), må du betale kr. 3.500,-. Deretter er prisen kr. 2.300,- pr. påbegynte time. Om du ønsker dine filmer overført i full HD  ( 1920X1080 linjer ), må du betale kr. 3.750,- for 1 time. Også for 16mm til full HD, er prisen den samme for påfølgende timer, kr. 3.750,-. Det betyr at du må betale kr. 7.500,- for 2 timer, og ettersom prisene er pr. påbegynt time, koster også 1 time og 10 minutter det samme, kr. 7.500,-.  Kr. 3.500,- i SD, og kr. 3.750,- i HD er også minsteprisen for overføring av 16mm film.  Har du småruller som må skjøtes, kommer dette i tillegg med kr. 50,- pr. 8mm skjøt, og kr. 100,- pr. 16mm skjøt.

UTSTYR

FlashScan 8        FlashTransfer 16        FlashScan Choise

 

For overføring av 8mm film i SD (Standard Definision 720×576 linjer), benytter Ja-Du Filmstudio seg av FlashScan-8, og til overføring av 8mm til HD (High Definision: 1920×1080 linjer), benyttes en FlashTransfer Choice.

Når det gjelder 16mm, benytter Ja-Du Filmstudio en FlashTransfer 16 til SD, og FlashTransfer Choise til HD.

Dette er maskiner som gir muligheter for god kvalitet, men det er imidlertid  bare FlashTransfer Choice som kan utføre progressiv scanning i full HD ( 1920×1080 linjer ).  Både FlashScan-8 og FlashTransfer-16 er SD-maskiner, og scanner kun Interlaced, dvs. i henhold til gammel TV-standard (Standard Definition: 720×576 linjer). Disse gir derfor nødvendigvis dårligere kvalitet enn det man får ved overføring til full HD-standard, det være seg 8mm eller 16mm film.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services