Prisliste

1
1

DIGITALISERING AV SMALFILM TIL EUROPA’S GUNSTIGSTE PRISER !

FORTSATT UNDER KONSTRUKSJON / STILL UNDER CONSTRUCTION !

DIGITALISERING AV SMALFILM !

For å gjøre det enkelt for deg som kunde, har Moving Images tatt utgangspunkt i effektiv spilletid, og tar kun betalt for det. Det har ingen betydning for prisen hvorvidt din film er 8mm, 9,5mm eller 16mm bred, da 1 time film er 1 time, uavhengig av format.

Om prisen derimot tar utgangspunkt i antall meter film, blir det annerledes. Ved å bruke meterpris,  vil 16mm bli dyrere enn 8mm fordi 16mm bildet opptar mer plass på filmstrimmelen enn 8mm bildet, og følgelig må ha en lenger filmstrimmel for å få plass til samme antall bilder. Om vi tar utgangspunkt i at filmopptakene er gjort med 18 bilder pr. sekund,  vil 1 time Dobbel 8mm utgjøre 245 meter. 1 time Super 8mm film utgjør 275 meter, og 1 time 16mm utgjør 495 meter.  Men 1 time er fremdeles 1 time, uansett hvor lang filmstrimmelen måtte være, og vi har valgt å ta betalt for tidsaspektet, og ikke lengden, da dette er både til det beste for kunden, og også det mest rettferdige.

Moving Images har, i motsetning til så godt som alle konkurrentene, ingen startgebyr, ingen minstepris, ingen pris pr. påbegynte tidsenhet, ingen tillegg for små spoler eller pr. spole, ingen tillegg for skjøting – kort sagt; INGEN TILLEGG TIL OPPGITT PRIS !

Ettersom Moving Images har samme pris for alle format, kunne denne prislisten i bunn og grunn kun bestått av 2 små linjer, nemlig disse:

Digitalisering av Dobbel-8mm, Super-8mm, 9,5mm, Standard 16mm og Super 16mm
til SuperGunstige Kr. 10,00 pr. minutt – og du betaler kun for det antall minutter du faktisk har !

men dersom du har liten eller ingen erfaring med «film på rull», det være seg 8mm, 16mm film, eller noen av de andre formatene, kan det være greit å ha et minimum av praktiske opplysninger lett tilgjengelig, om du skulle ha behov for dette.

 I «Prissammenligningen» vil du finne informasjon om hvordan du kan beregne antall meter film, antall minutter spilletid etc. Det betinger imidlertid at du har en del faktiske opplysninger om filmformat, størrelse på filmspoler m.m, og du vil nedenfor finne  konkrete opplysninger i forhold til dette.

Det første du må vite om du skal kunne beregne lengde/spilletid, er hvilket filmformat du har. Nedenfor gjengis derfor de vanligste formatene, og det er mer enn 99% sannsynlighet for at du har ett eller flere av disse. Hva er det da som skiller de forskjellige formatene ? Det mest åpenbare er selvfølgelig filmens bredde. En 8mm film er 8mm bred. (Helt nøyaktig så er det 7,9mm). Generelt kan man da si at filmens  betegnelse (Super 8, 9,5 etc.) også angir filmens bredde. Det som ellers skiller de forskjellige formatene, er, foruten selve bildets størrelse, også perforeringshullenes størrelse og plassering i forhold til bildet. Har filmen din perforering kun på en side, kan det være enten Dobbel-8mm, Super-8mm eller 16mm. Har filmen perforeringshull på begge sider, er det en 16mm film uten lyd, eller en 35mm film. Om perforeringshullene sitter midt i filmstrimmelen og mellom bildene, er det en 9,5mm film du har. 9,5mm er ikke så vanlig i Norge, men det finnes noe. Ta en titt på nedenstående filmstrimler og sammenlign med dine egne filmer, så finner du fort ut hvilket format du  har.

Dette er de filmformat som forekommer i Norge. Skulle du mot formodning finne et annet format, mål filmens bredde og sjekk perforeringshullenes fasong og plassering. Deretter kan du bare ta kontakt med Moving Images, og vi skal nok klare å finne ut hvilket format du har kommet over.

Forøvrig finnes det «et hav» av andre, mer obskure, filmformat – alt fra 4,75mm til Cinerama, som er 3 x 35mm bredt. 

Når det gjelder 35mm, som er vanlig kinofilm, er dette et format vi pr. i dag ikke kan digitalisere, men vi har forhåndsbestilt en scanner-modul også for dette formatet, og den vil komme noe senere. Prisen for dette formatet vil i utgangspunktet være som for de andre, kr. 8,00 pr. minutt.

FILMFORMAT !

Digital Audio & Video Transfer Services.