Data & Videotjenester

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene.

Data & Videotjenester sine priser i pris-sammenligningen betinger bl.a. at alle filmene er skjøtet sammen på store spoler. Er de ikke det, kan prisen fort bli vesentlig høyere enn den i pris-sammenligningen.

DOBBEL OG SUPER 8MM FILM

Minstepris:                  kr.   400,00.                                        Pris pr. minutt:          kr.      20,80.                                          Tillegg pr. spole:        kr.     25,00.

Det er en minstepris på kr. 400,00, som gjelder for alle format. Dersom mengden film overstiger minsteprisen, benyttes en pris pr. minutt. Denne er kr. 20,80. I tillegg kommer en oppstartpris på kr. 25,- pr. spole, og man må minst ha 2 spoler film pr. time. Da får vi et tillegg på kr. 50,-, og prisen for 1 time 8mm film, levert i SD (Standard Definition), på 2 stk. 120 meter spoler, blir da (avrundet) kr. 1.300,00, som vist i pris-sammenligningen. Dersom filmene består av kun små spoler (15 meter), går det 17 stk. pr. time. Med et tillegg på kr. 25,- pr. liten spole , utgjør det kr. 425,-. Det gir en (avrundet) pris pr. time på kr. 1.675,-.

Dersom du har ca. 90 minutter film, vil prisen bli beregnet etter en minuttpris på kr. 20.80, og med et tillegg på kr. 25,00 for hver spole. Dersom filmene leveres på 3 stk. 120 meter filmspoler, digitalisert i Standard oppløsning (SD) gir dette en total (avrundet) pris på kr.  kr. 1.950,00. Dersom filmene leveres på små spoler (15 meter), utgjør dette 25 stk. spoler og prisen (avrundet) for 90 minutter digitalisert i SD (Standard Definition), kr. 2500,00.

Ønsker du digitalisering av dine 8mm filmer i HD (High Definition, blir det et tillegg på kr. 500,00. Dersom filmene leveres ferdig skjøtet på 2 stk. 120 meters filmspoler, blir prisen for 1 time film kr. 1.800,00. 

STANDARD 16MM FILM.

Minstepris:               kr.  400,00.                                                    Pris pr. minutt:       kr.     33,30.                                                    Tillegg pr. spole:    kr.     50,00.

Når det gjelder 16mm overført i SD (Standard Definition: 720 x 576), er minsteprisen kr. 400,00. Dersom mengden film overstiger bruk av minstepris, benyttes en minuttpris, og denne er for 16mm kr. 33,30. I tillegg kommer startgebyr pr. filmspole på kr. 50,-. På 16mm kan man få 1 time film på 1 spole, slik at prisen (avrundet) blir kr. 2.050,00.

(Har du f.eks. 90 minutter 16mm film, levert på 2 stk. store filmspoler, som skal digitaliseres til SD (Standard Definition: 720 x 576), vil du måtte betale kr.3.100,00 for det. Leveres filmene kun på småspoler (for 16mm er disse 30 meter), utgjør det 23 stk. små spoler, og total pris for dette i SD, blir kr. 4.150,00.)

Ønsker man filmene overført til HD ( High Definition: 1920 x 1080), er minuttprisen kr. 33,30, men det kommer et tillegg på kr. 500,- for HD, pluss et spoletillegg på kr. 50,00 pr. spole. På 16mm, utgjør en stor spole ca. 60 min, og spoletillegget blir da kr. 50,00. 1 time 16mm film levert på 1 stk. stor spole, digitalisert i HD, koster deg således kr. 2,550,00. Om alle filmene befinner seg på 16mm småspoler, utgjør 16 stk. av disse, 60 minutter effektiv spilletid. 1 time 16mm film levert på småspoler, digitalisert i HD, koster deg således kr. 3.300,00.  

I tillegg kan det komme til ytterligere omkostninger, som f.eks. skjøting, tomspoler etc.

UTSTYR !

FlashScan Choise

For overføring av D-8mm, S-8mm  (9,5mm) og 16mm, benytter Film og videotjenester en FlashTransfer Choise. Denne benyttes til overføring i SD ( Standard Definition; 720 x 576) og til HD ( High Definition 1920 x 1080).  FlashScan Choise er en scanner av høy kvalitet, som burde gi et utmerket resultat. Den kan også kjøre alle de vanligste formatene (og noen mer ukurante), noe som gjør den fleksibel. Flere av firmaene i pris-sammenligningen benytter seg av denne modellen, men med høyst forskjellige priser.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services