FILMDIGITALISERING

PRISER !

 Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg om ikke annet er nevnt i teksten !

Pris oppgitt i prissammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktøren

På Filmdigitalisering sine nettsider er det en priskalkulator, som til tider er forvirrende da det ut fra innlagte standard-alternativ blir vanskelig å få korrekt pris, spesielt når det gjelder 16mm lydfilm. De prisene som er lagt til grunn  i prisoversikten, er den rimeligste varianten, men prisene kan fort bli høyere.

Med utgangspunkt i at alle filmene leveres på store filmhjul, vil 1 time  8mm stumfilm koster deg kr. 1.200,-.  Leverer du samme mengde 8mm stumfilm på småruller (17stk. 15 meters ruller), koster det kr. 2.210,- pr. time.  1 time 8mm lydfilm levert på store filmhjul, koster kr. 1.920,-.  8mm lydfilm levert på små filmhjul, vil koste deg kr. 2.550,- pr. time, så det blir fort noen kroner ekstra dersom du har lydfilm.

For 16mm økes prisene radikalt. 16mm stumfilm, 18 bilder pr. sek., levert på store filmhjul, vil koste deg kr. 3.000,- pr. time, noe som også er prisen om filmene leveres på små filmhjul.

16mm familiefilmer med (magnetisk) lyd og 18 bilder pr. sekund, er sjelden vare, men om du skulle ha noen slike, vil det koste deg kr. 4.000,00 pr. time dersom filmene blir levert på 2 stk. 250 meters filmhjul.

Dersom du har 16mm film med optisk lyd, som går med 24 bilder pr. sek, går det 655 meter film pr. time. Levert på 3 stk. filmhjul (2stk. 250 meter + 1 stk.150 meter), vil dette koste deg kr. 5.200,00 pr. time.

Priskalkulatoren kunne ha fungert fint, om innlagte standardalternativ som må legges til grunn for utregningen, hadde vært litt mer gjennomtenkt.

UTSTYR !

For overføring av Dobbel 8mm Stum, samt Super-8mm med eller uten lyd, til HD ( High Definition 1920X1080 linjer ) benytter Filmdigitalisering en Sniper HD PRO.  16mm overføres til HD ( High Definision: 1920×1080 linjer ) med en Sniper 16 HD.

Dette utstyret kan også overføre filmene i SD ( Standard Definition: 720 x 576 linjer).

Begge disse maskinene benytter modifiserte filmfremvisere, og 8/16mm filmbildet avfotograferes i filmporten med ett, i utgangspunktet, konsument HD-videokamera. Begge maskinene er forlengst erstattet av nyere modeller, som benytter annen og nyere teknologi, og som gir en vesentlig bedre bildekvalitet, samtidig som den nye teknologien gir større muligheter for etterarbeide av det digitaliserte materialet.

Begge modellene bygger på vanlige filmfremvisere, med griper, tannhjul og en lang filmbane. Det gir mange muligheter for slitasje og skader på filmen under digitaliseringsprosessen.

Begge maskinene har forlengst gått ut av produksjon, og kvaliteten fra disse maskinene kan ikke sammenlignes med dagens maskiner, og den kvaliteten disse gir.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services