FILMKOPI

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene ! 

Filmkopi leverer dine «digitaliserte» filmer KUN på DVD, et format som i dag er det dårligste alternativ til lagring av filmer, og det som gir dårligst kvalitet. DVD-filer er basert på det gamle TV-systemet som var i bruk den gang TV-apparatet bestod av et digert bilderør, og hadde kun det som i dag kalles «Standard oppløsning», dvs. en oppløsning 720×576 (linjer). I dag finnes vel store flatskjermer som gir full HD (High Definition – 1920×1080), og som gir bilder av vesentlig høyere kvalitet enn det en DVD kan gjengi.

For «digitalisering» til DVD, har Filmkopi en pris på kr. 699,00 for den største rullen, noe som da også blir minstepris. Deretter koster det: kr. 99,00 pr. 15 meter filmrull, kr. 199,00 pr. 60 meter filmrull, kr. 299,00 pr. 90 meter filmrull og kr. 349,00 pr. 120 meter filmrull.

2 stk. 120 meter filmruller har en spilletid på ca. 60 minutter, og disse vil da koste deg:  kr. 699,00 for første 120 meter filmrull + kr. 349,00 for neste 120 meter filmrull, og det gir en pris på kr. 1.048,00 en time til DVD.

Leverer du filmene på kun småruller (17 stk. pr. time), blir prisen kr. 699,00 for første rull + kr. 99,00 pr. stk. for de resterende 16 små-rullene (kr. 1.584,00). 1 times film vil da koste deg kr. 2.283,00.


UTSTYR

CineMate

Filmkopi har ikke gitt noe svar på forspørsel om hvilket utstyr de bruker, heller ikke på spørsmål om de kun scanner til SD (Standard Definition: 720×576 linjer ), eller om de også scanner til full HD ( High Definition: 1920×1080 linjer).  Heller ikke på deres nettside er det gitt noen opplysninger om evt. scanning i full HD. Eneste henvisning til hvilken type maskin som brukes, er «vi digitaliserer dine smalfilmer på utstyr utviklet til dette formålet levert av MovieStuff i USA», uten at man blir så mye klokere av det. Ut fra opplysningene gitt på firmaets nettsider, konkluderes det med at de ikke overfører i full HD, men kun i SD. Stort sett alle maskiner fra MovieStuff, scanner i HD. Det var bare de aller første modellene, kallt «WorkPrinter» og «Cinemate» (hvor man selv valgte hvilket  videokamera som skulle brukes) som ikke ble levert for scanning i HD. (Se bildet ovenfor.)

Ettersom Filmkopi ikke har besvart henvendelsen om hvilken type maskin(er) de benytter til overføring av film, og til hvilken kvalitet (SD eller HD), gjør en oppmerksom på at  bildet av ovenstående overspillingsmaskin kun er basert på opplysninger hentet fra firmaets nettside, og at det ikke nødvendigvis er den modellen Filmkopi bruker.

At man ikke er villig til å oppgi hvilken type overspillingsmaskin(er) man bruker, er uansett lite tillitvekkende, og man bør i hvert fall først foreta en prøveoverspilling før man sender av gårde større mengder film til digitalisering.

Det er forøvrig  noe man alltid bør gjøre, for å være sikker på at kvaliteten holder mål, og at man ikke betaler overpris.  


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services