JA-DU FILMSTUDIO AS

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg, med mindre annet er oppgitt i teksten !

Pris oppgitt i pris-sammenligningen er alltid det rimeligste alternativet, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene !

Ja-Du Filmstudio AS, har priser gruppert i intervaller etter spilletid.  For deg som kunde kan dette falle meget ugunstig ut, dersom du går noen minutter inn i en høyere priset gruppe. Minstprisen er for gruppen 0 – 5 minutter spilletid, og er på 500,-. Ettersom det i prislisten ikke er nevnt hvorvidt det foretas digitalisering til HD-standard, må en anta at dette ikke gjøres. I prislisten nevnes kun digitalisering til DVD – og en DVD-plate inneholder IKKE HD-filer.

FOR DOBBEL 8mm og SUPER 8mm FILM TIL DVD I SD (Standard Definition = gammel TV-standard), ER PRISENE:

 • 000 – 005 minutter
 • 005 – 030 minutter
 • 030 – 060 minutter
 • 060 – 120 minutter
 • 120 – 180 minutter
 • 180 – 240 minutter
 • kr. 500,00
 • kr. 1.750,00
 • kr. 2.500,00
 • kr. 4.250,00
 • kr. 6.000,00
 • kr. 7.750,00

Ut fra ovenstående tabell, blir prisen du betaler for 1 times overspilling av 8mm film til DVD (Standard Definition), kr. 2.500,-. Har du 1 time og 10 minutter film vil det, i henhold til prislisten, koste deg kr. 4.250,00. 4 timer film koster deg kr. 7.750,00, og har du 4 timer og 10 minutter film, vil du i henhold til prislisten betale hele kr. 9.500,00. Det blir dyre 10-minutter.

For mer en 4 timers film, tilkommer kr. 1.750,00 for påbegynt time. Videre tilkommer kr. 50,00 pr. stk. for spoler under 15 meter. Skjøting belastes med kr. 50,00 pr. skjøt, og formatskifte (f.eks. fra Dobbel 8mm til Super 8mm), beslasted med kr. 100,00 pr. stk.

DVD-plate inkludert i prisen.

Når det gjelder digitalisering til HD, opplyses det om på nettsiden at dette gjøres på forespørsel. Det står ikke noe om prisen, men ettersom 16mm digitaliseres til HD uten tillegg, må det antas at det samme gjelder for Dobbel 8mm og Super 8mm.

Det var for Dobbel 8mm og Super 8mm.

FOR 16mm FILM TIL DVD I SD (Standard Definition = gammel TV-standard) BENYTTES SAMME PRIS-SKALA SOM FOR 8mm, MEN PRISENE BLIR EN DEL «STIVERE».

000 – 005 minutterkr. 1.000,00
005 – 030 minutterkr. 2.500,00
030 – 060 minutterkr. 3.500,00
060 – 120 minutterkr. 5.800,00
120 – 180 minutterkr. 8.100,00
180 – 240 minutterkr. 10.400,00

Ut fra ovenstående tabell, blir prisen du betaler for 1 times overspilling av 16mm til DVD (Standard Definition), kr. 3.500,00. 1 time og 10 minutter film, vil i henhold til prislisten, koste deg kr. 5.800,00.

For mer enn 4 timer film, tilkommer kr. 2.300,00 pr. påbegynte time. Skjøting belastes med kr. 100,00 pr. skjøt, og spoler under 15 meter belastes med kr. 100,00 pr. stk.

DVD-plate inkludert i prisen.

Når det gjelder digitalisering til HD, opplyses det på nettsiden at dette gjøres på forespørsel, og at prisen er den samme som for SD.                                       

FlashScan 8        FlashTransfer 16        FlashScan Choise

 

For overføring av 8mm film i SD (Standard Definision 720×576 linjer), benytter Ja-Du Filmstudio seg av FlashScan-8, og til overføring av 8mm til HD (High Definision: 1920×1080 linjer), benyttes en FlashTransfer Choice.

Når det gjelder 16mm, benytter Ja-Du Filmstudio en FlashTransfer 16 til SD, og FlashTransfer Choise til HD.

Dette er maskiner som gir muligheter for god kvalitet, men det er imidlertid  bare FlashTransfer Choice som kan utføre progressiv scanning i full HD ( 1920×1080 linjer ).  Både FlashScan-8 og FlashTransfer-16 er SD-maskiner, og scanner kun Interlaced, dvs. i henhold til gammel TV-standard (Standard Definition: 720×576 linjer). Disse gir derfor nødvendigvis dårligere kvalitet enn det man får ved overføring til full HD-standard, det være seg 8mm eller 16mm film.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services

Click here to add your own text