MIKALSEN IT-SERVICE

PRISER !

Pris for hard-disk / minnepinne kommer alltid i tillegg.

Pris oppgitt i prissammenligningen er alltid rimeligste alternativ, og det kan fort bli dyrere hos flere av aktørene.

Hos Mikalsen IT-Service er prisen for overføring av Dobbel 8mm og Super 8mm, kr. 900,- pr. påbegynt halvtime. Det innebærer for deg som kunde, at dersom du har kun 1 liten rull, vil du måtte betale kr. 900,- for å få overført denne. Digitalisering av 1 time 8mm film, vil koste deg kr. 1.800,-.  Dersom du skulle ha 1 time og 10 minutter film, vil dette koste deg kr. 2.700,-. Det er kun mulig å få filmer overført til SD (Standard Definition: 720 x 576 linjer). Overføring til full HD (High Definition: 1920×1080 linjer) gjøres ikke. Nå benytter riktignok firmaet seg av pr. påbegynt halvtime priser, men dette er like fullt meget ugunstig for deg som kunde, da firmaet tar seg betalt for en jobb de faktisk ikke utfører.

Når den kvaliteten man får ved å benytte denne «digitaliseringsprosessen» ligger enten i gruppen «tvilsom» eller i gruppen under denne, koster nok dette adskilligg mer «enn det smaker».


UTSTYR

Bauer T-520   Off the wall   Sony DSR-370

For overføring av Dobbel 8mm og Super 8mm til SD ( Standard Definition: 720 x 576 linjer) benytter Mikalsen IT-Service seg av en standard 8mm fremviser, samt et standard videokamera. Firmaet beskriver selv digitaliseringsprosedyren slik:

«Filmen kjøres på en Bauer 520 fremviser og vises på en plate i 10×15 cm. Vi har så montert opp et Sony DSR370 broadcastingkamera med en Canon YH12x4,8 IRS linse som i en avstand av ca. 50 cm filmer av bildet.»

Man kan bli målløs av mindre.

Dette er en digitaliseringsmetode (om man i det hele tatt kan kalle det for det) som ikke hører hjemme på denne siden av årtusenskiftet, og kvaliteten blir deretter, dvs. slett ikke god, og langt unna hva du får med nyere utstyr som gir deg både HD (High Definition 1920 x 1080 linjer) samt progressiv scanning.

I dette oppsettet er det så mange kvalitetsforringende elementer, at resultatet på ingen måte står i samsvar med prisen som forlanges.

Ved å bruke en standard 8mm filmprojektor, har man allerede der 3 elementer som reduserer bildekvaliteten.

Først har man en lys-kilde som konsentrerer lysintensiteten i senter av bildet, og derved gir det som kalles «hot-spot». Resultatet er at bildet er overeksponert i senter, og undereksponert i i ytterkantene. Dette gjør seg spesielt gjeldende i filmer som allerede er overeksponert fra fotografens side.

Element 2 ligger i filmfremviserens objektiv, som, i beste fall, er et middelmådig objektiv , med dårlig oppløsning. I tillegg vil et slikt objektiv redusere kontraster og farger, samt gi en fortegning i bildet. Det resulterer i at bildet ikke kan stilles slik at både senter og ytterkanter i bildet er skarpe samtidig.

Det fantes svært få virkelig gode objektiv til 8mm fremvisere, og de som fantes, var svært dyre. Et kvalitetsobjektiv til en 8mm fremvisere kostet ofte mer enn både fremviser og det medfølgende objektivet kostet, og det ble derfor ikke solgt så altfor mange av disse.

Element nr. 3 som vil gi en kvalitetsforringelse, oppstår dersom filmfremviseren ikke har en trinnløs variabel hastighet. Har man ikke det, vil man få  store problemer med pulsering av lyset i bildet. Dette kommer av at fremviseren og kameraet ikke løper synkront. For å unngå å få denne lys-pulseringen, må man kjøre filmen med nøyaktig 16,66 bilder pr. sekund om filmfremviseren har en 3-bladet blender, og 25 bilder pr. sekund om fremviseren har en 2-bladet blender.

Neste kvalitetsreduserende element er den metoden som benyttes for å foreta selve digitaliseringen av bildet, dvs. det sørgelige faktum at bildet rett og slett blir projisert på en liten hvit papp-plate. Her taper man ytterligere kvalitet på så viktige områder som kontraster og farger. Resultatet er at bildet blir blasst og fargeløst og fremstår relativt slørete.

Når man så skal bruke et videokamera, som igjen har et objektiv som reduserer kvaliteten både med hensyn til kontraster, farger og skarphet, sitter man igjen med en bildekvalitet som er et bedrøvelig skue i forhold til den kvaliteten som finnes i et D-8mm, S-8mm, 9,5mm eller 16mm bilde.

For å kunne ta vare på denne kvaliteten, kreves helt andre metoder enn av-filming av et bilde projisert et lerret, en vegg eller en papp-plate.

Om du kun ønsker å se dine digitaliserte smalfilmer på liten 2″ mobiltelefonskjerm, kan kanskje denne metoden til dels fungere. Men når prisen man må betale for dette ligger i det øvre skiktet, har man betalt alt for mye for noe man like gjerne kunne fikset selv hjemme på hobbyrommet.


LOGO 2 SMALL

Digital Audio & Video Transfer Services